Siêu bão Goni giật trên cấp 17 gần Biển Đông

Thứ Bảy, 31-10-2020, 09:09
Vị trí và hướng di chuyển của siêu bão Goni. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 31-10, vị trí tâm siêu bão Goni ở cách miền trung Philippines khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu. Đến 19 giờ ngày 1-11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,9 độ vĩ bắc; 121,8 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150 km/giờ), giật cấp 15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 2-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ vĩ bắc; 116,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 19 giờ ngày 03-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ vĩ bắc; 112,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km.

* Hồi 13 giờ ngày 31-10, vị trí tâm siêu bão Goni ở khoảng 14,7 độ vĩ bắc; 127,7 độ kinh đông, cách miền trung Philippines khoảng 360 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 13 giờ ngày 1-11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,9 độ vĩ bắc; 122,5 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 2-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ vĩ bắc; 117,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 13 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ vĩ bắc; 113,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km.

* Sáng nay, 31-10, ở vùng biển phía đông Philippines có một siêu bão (có tên quốc tế là Goni) đang hoạt động. 

Hồi 7 giờ ngày 31-10, vị trí tâm siêu bão Goni ở khoảng 15,3 độ vĩ bắc; 128,8 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 810 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 7 giờ ngày 1-11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,8 độ vĩ bắc; 123,5 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 2-11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ vĩ bắc; 118,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 7 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ vĩ bắc; 114,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km.

NGỌC ANH