Sản lượng lúa đông xuân khu vực Nam Bộ ước đạt 11,2 triệu tấn

Thứ Bảy, 28-03-2020, 03:47

Ngày 27-3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất cây trồng vụ đông xuân 2019-2020; triển khai kế hoạch các vụ lúa năm 2020 ở khu vực Nam Bộ.

Vụ đông xuân 2019-2020, toàn vùng Nam Bộ xuống giống hơn 1,6 triệu ha, năng suất ước đạt 69,35 tạ/ha, tăng 2,05 tạ/ha, sản lượng ước đạt 11,2 triệu tấn. Có được vụ lúa đạt kết quả cao như vậy là do các bộ, ngành và địa phương xuống giống sớm hơn từ 20 đến 30 ngày so với vụ đông xuân năm trước. Bên cạnh đó, thời tiết thuận lợi cũng giúp lúa sinh trưởng, phát triển tốt, sâu bệnh ít. Theo kế hoạch, vụ hè thu năm 2020, khu vực Nam Bộ sẽ xuống giống khoảng 1,6 triệu ha, phấn đấu năng suất đạt 56,4 tạ/ha, sản lượng hơn 9,1 triệu tấn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo các địa phương xây dựng kế hoạch thời vụ chặt chẽ đối với từng tiểu vùng sinh thái; theo dõi diễn biến nguồn nước để phân phối hợp lý, hiệu quả; thường xuyên theo dõi tình hình sâu, bệnh gây hại lúa để phòng trừ kịp thời; có giải pháp ứng phó diễn biến bất thường như hạn, mặn; kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản…

PV