Rà soát, báo cáo về hoạt động kinh tế thể thao

Thứ Hai, 09-12-2019, 03:14
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan rà soát, báo cáo về hoạt động kinh tế thể thao (HĐKTTT) ở nước ta hiện nay.

Trước đó, báo chí có bài viết nêu vấn đề: HĐKTTT ở nước ta (liên quan trực tiếp và gián tiếp đến thể dục, thể thao như tập luyện, thi đấu; sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ...) có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả, hiện có quy mô nhỏ, do đó cần có định hướng rõ ràng, hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển lĩnh vực này. Đối với dịch vụ thể thao, chưa có đơn vị nào được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Về việc này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan rà soát, báo cáo về HĐKTTT ở nước ta hiện nay; Bộ Tài chính chủ trì rà soát, báo cáo quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24-1-2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế; văn bản báo cáo của các Bộ gửi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-12-2019.