Quy hoạch cấp nước hai vùng kinh tế trọng điểm

Chủ Nhật, 09-09-2018, 03:05

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước hai vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và phía nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

Theo đó, đối với khu vực Bắc Bộ, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của bảy tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng và Hưng Yên. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch bao gồm phạm vi lập quy hoạch Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (bảy tỉnh, thành phố) và lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Trong đó, tập trung vào việc nghiên cứu thực trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hệ thống cấp nước; dự báo nhu cầu cấp nước; xác định nguồn cấp nước, phân vùng cấp nước và phương án quy hoạch cấp nước; đánh giá môi trường chiến lược; xác định dự án ưu tiên đầu tư, khái toán tổng kinh phí, nguồn vốn, phân kỳ đầu tư và mô hình tổ chức thực hiện; giải pháp thực hiện.

Đối với khu vực phía nam, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của tám tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư là TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tiền Giang. Phạm vi nghiên cứu bao gồm phạm vi quy hoạch Vùng kinh tế trọng điểm phía nam (tám tỉnh, thành phố) và lưu vực sông Đồng Nai, sông Vàm Cỏ. Cụ thể, sẽ điều tra, khảo sát, thu thập số liệu và đánh giá thực trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tình hình phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, khu công nghiệp và ảnh hưởng biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn…

PV