Phối hợp phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm

Thứ Tư, 15-07-2020, 03:15

Chiều 14-7, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban quốc gia (UBQG) Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2020-2025.

Ðến dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Vũ Ðức Ðam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Ðào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế.

Chương trình ký kết nhằm tăng cường phối hợp, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo giữa hai đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Trong giai đoạn 2020-2025, Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm… Xây dựng và triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ, tư vấn xã hội, pháp lý và chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy với sự tham gia của tòa án, hướng tới mô hình “Tòa hỗ trợ cai nghiện ma túy”, nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan về tư pháp, hành pháp, y tế, xã hội để hỗ trợ, giám sát người nghiện ma túy, giúp họ tuân thủ điều trị và cai nghiện hiệu quả…

PV