Ðồng ý tạm dừng quy hoạch huyện đảo Phú Quốc thành đặc khu

Chủ Nhật, 25-08-2019, 03:42

Bộ Xây dựng vừa có văn bản thống nhất kiến nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tạm dừng lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Phú Quốc theo định hướng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do thời điểm hiện nay chưa đủ căn cứ và không phù hợp quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo ý kiến đồng ý về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 739/TTg-CN ngày 8-6-2018 nhằm định hướng phát triển không gian đảo Phú Quốc trong giai đoạn tới, tạo tiền đề cho Phú Quốc phát triển nhanh và bền vững, phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho tạm dừng việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế cho tới khi Luật Ðơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được thông qua. Ðồng thời, đề xuất được sử dụng ngân sách lập mới quy hoạch đảo Phú Quốc theo hướng trở thành khu kinh tế Phú Quốc.

PV