Nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quản lý, sử dụng đất tại dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, Đà Nẵng

Thứ Bảy, 15-08-2020, 05:03
Phối cảnh dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, TP Đà Nẵng.

Ngày 14-8, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có Thông báo Kết luận số 1399/TB-TTCP về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại dự án Khu đô thị quốc tế Ða Phước, TP Ðà Nẵng.

Theo đó, việc UBND thành phố Ðà Nẵng ký bản thỏa thuận nguyên tắc ngày 16-11-2006 với Công ty TNHH Daewon Cantavil có một số nội dung không đúng quy định của pháp luật… UBND thành phố Ðà Nẵng giao Viện Quy hoạch xây dựng Ðà Nẵng thực hiện bàn giao mốc giới dự án, bàn giao đất cho Công ty TNHH Daewon Cantavil để triển khai dự án Khu đô thị quốc tế Ða Phước mà không có sự tham gia của các đơn vị chức năng tài nguyên môi trường và chính quyền địa phương là không đúng quy định của pháp luật.

UBND thành phố Ðà Nẵng không giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư và các sở, ngành liên quan mà lại giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra dự án đầu tư (dự án 181 ha và dự án 29 ha) là không đúng quy định của pháp luật. Dự án 181 ha và 29 ha đã thay đổi nhà đầu tư nhưng đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư chưa làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là vi phạm quy định pháp luật.

TTCP nêu rõ: Ðến thời điểm thanh tra, dự án 29 ha, chủ đầu tư không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; mặt khác, dự án thuộc trường hợp phải cấp giấy phép xây dựng nhưng vẫn chưa được cấp; dự án 181 ha được điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 nhiều lần, trong đó có những lần điều chỉnh đã làm thay đổi về mục tiêu, cơ cấu sử dụng đất, có tác động đến môi trường nhưng Công ty TNHH Daewon Cantavil không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, UBND thành phố Ðà Nẵng không yêu cầu chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung là không đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014… UBND thành phố xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất đối với dự án 29 ha và dự án 181 ha không có cơ sở, không giao cho các cơ quan chức năng tham mưu, không thực hiện quy trình để xác định giá đất theo quy định, đã căn cứ vào Bản thỏa thuận nguyên tắc năm 2006, trong đó có nội dung không đúng quy định pháp luật để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai là vi phạm Luật Ðất đai năm 2003…

Ðối với chủ đầu tư thực hiện dự án và các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là trong việc chấp hành các quy định về đầu tư, xây dựng, môi trường, TTCP cho biết: Ðối với dự án 181 ha được điều chỉnh chi tiết xây dựng 1/500 nhiều lần, trong đó có những lần điều chỉnh có tác động đến môi trường nhưng chủ đầu tư không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung là vi phạm quy định bảo vệ môi trường; chủ đầu tư xây dựng dự án 29 ha thi công xây dựng công trình khi chưa được cấp Giấy phép xây dựng, chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là vi phạm Luật Xây dựng và Luật Bảo vệ môi trường.

Liên quan việc thành lập, hoạt động góp vốn, chuyển nhượng vốn góp, hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh tế, chủ đầu tư thực hiện dự án 29 ha và 181 ha, TTCP yêu cầu UBND thành phố Ðà Nẵng trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, theo thẩm quyền, phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm pháp luật thì phải chuyển cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ðược biết, đối với những vi phạm tại dự án 29 ha và dự án 181 ha, TTCP đã chuyển thông tin, tài liệu đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

PV