Nghệ An gắn xây dựng nông thôn mới với bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, 07-12-2019, 02:14

Tỉnh Nghệ An hiện có 225 trong số 431 xã và ba đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (thị xã Thái Hòa, TP Vinh và huyện Nam Ðàn). Hầu hết các xã nông thôn mới đang trong xu thế phát triển, mở thêm nhiều loại hình dịch vụ, mô hình kinh tế, kèm theo nguy cơ ô nhiễm môi trường. Nhiều nơi chưa bố trí được điểm tập kết rác thải xây dựng. Công tác quản lý môi trường làng nghề còn nhiều bất cập; việc xả rác, nhất là rác thải sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật không đúng nơi quy định vẫn diễn ra. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh xả thải không bảo đảm vệ sinh môi trường và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Ðể các xã đạt chuẩn nông thôn mới vừa đạt các tiêu chí trong bảo vệ môi trường có tính bền vững, ổn định, tỉnh Nghệ An đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp gắn xây dựng nông thôn mới với bảo vệ môi trường. Trong đó, tỉnh ưu tiên đầu tư, giám sát chặt chẽ việc xử lý chất thải tại các địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai biện pháp bảo vệ môi trường.

Cùng với đó là phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường; xây dựng mô hình mới bảo vệ môi trường lấy phòng ngừa là chính, kết hợp với khắc phục, xử lý ô nhiễm, khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ thân thiện môi trường tại các xã nông thôn mới.

★ Năm 2020, tỉnh An Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 7 đến 8%; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 192 triệu đồng/ha; kim ngạch xuất khẩu 930 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 38.434 tỷ đồng; thu ngân sách 6.757 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn dưới 2%; phấn đấu 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao... Ðể đạt mục tiêu nêu trên, tỉnh tập trung mọi nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế ổn định, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Ðồng thời, tỉnh tập trung khai thác lợi thế so sánh trong liên kết vùng; ứng phó biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất và chế biến; thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm và tập trung đầu tư, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Năm 2019 tỉnh thực hiện đạt và vượt tất cả 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, năm chỉ tiêu vượt kế hoạch gồm: tổng vốn đầu tư xã hội đạt 31.887 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 6.700 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%; số giường bệnh trên 10.000 dân ước đạt 25,36 giường và có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cũng trong năm 2019, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh thực hiện tăng 7,02%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 890 triệu USD, tăng 5,95%.

PV và TTXVN