Nâng cao vai trò của truyền thông trong chống rác thải nhựa

Chủ Nhật, 23-06-2019, 02:43

Ngày 22-6, tại Hà Nội, Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Mội trường) tổ chức diễn đàn Nhà báo với môi trường và biển đảo lần thứ III - năm 2019, có chủ đề “Chống rác thải nhựa: Trách nhiệm quản lý - Truyền thông - Doanh nghiệp”.

Diễn đàn nhằm chia sẻ thông tin, chính sách và kinh nghiệm nhằm giảm rác thải nhựa ra môi trường nói chung và đại dương nói riêng; kêu gọi sự chung tay của từng tổ chức, doanh nghiệp, người dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong công cuộc chống rác thải nhựa.

Các đại biểu tham dự diễn đàn cho rằng, để cuộc vận động chống rác thải nhựa ở Việt Nam có hiệu quả, các bộ, ngành, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến việc chống chất thải nhựa. Mặt khác, các cơ quan báo chí cần chủ động, tích cực trong việc tuyên truyền nhân rộng các mô hình tiên tiến, những sáng kiến, hành động thiết thực trong giải quyết rác thải nhựa cũng như thẳng thắn phê phán những bất cập, hạn chế trong việc sử dụng, quản lý chất thải nhựa…

PV