Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Thứ Năm, 13-08-2020, 03:43

Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư vừa có Văn bản số 2146/BTÐKT-VI, về việc tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với một tập thể thuộc thành phố Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước ngày 22-8-2020 để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

PV