Kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh đường ống truyền tải nước sạch sông Ðà bị rò rỉ

Thứ Tư, 04-12-2019, 05:32

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo, yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND thành phố Hà Nội kiểm tra phản ánh của báo chí về tình trạng đường ống truyền tải nước sạch sông Ðà bị rò rỉ.

Theo báo chí phản ánh, đường ống truyền tải nước sạch sông Ðà bị rò rỉ tại Ðại lộ Thăng Long khiến 280 nghìn hộ dân Hà Nội bị dừng cấp nước; hệ thống đường ống của việc thi công không bảo đảm yêu cầu. Thủ tướng đề nghị làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan liên quan để sau khi xử lý không tiếp tục tái diễn; yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo, giải quyết kịp thời tình trạng nêu trên.