Kiểm tra làm rõ thông tin “nước hồ Dầu Tiếng lại đục”

Thứ Tư, 03-06-2020, 03:06

Ngày 2-6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao ba tỉnh kiểm tra làm rõ thông tin “nước hồ Dầu Tiếng lại đục” ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân quanh hồ.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương chỉ đạo các sở, ngành chức năng kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí để có biện pháp kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-8-2020.

PV