Khuất tất trong việc chi nhận tiền chính sách

Thứ Bảy, 16-03-2019, 14:24
Danh sách thương binh và tiền chi chế độ chính sách phường Chánh Lộ phải trả về TP Quảng Ngãi vì không có người nhận.

NDĐT - Lập danh sách, chi trả chế độ cho thương binh nhiều năm nhưng không có người đến nhận hoặc ký nhận thay. Qua rà soát, TP Quảng Ngãi phát hiện nhiều thương binh có tên trong danh sách chưa từng sinh sống tại địa phương.

Từ tháng 7–2018, Phòng Lao động thương binh và xã hội (LĐ – TB và XH) TP Quảng Ngãi chuyển tiền cho các xã, phường để thực hiện chi trả tiền chế độ cho 104 trường hợp thương binh đang công tác, sinh sống tại địa phương. Tuy nhiên, khi triển khai tại các xã, phường nhiều thương binh có tên trong danh sách nhưng không từng sinh sống, có mặt tại địa phương.

Trong số 10 thương binh chuyển về phường Chánh Lộ để chi trả chế độ chỉ có ba người đến nhận tiền chính sách, bảy trường hợp còn lại chưa từng có mặt hay sinh sống tại địa phương. Chị Lê Thị Bích Thảo, cán bộ LĐ – TB và XH phường Chánh Lộ cho biết, bảy tháng liên tục đều kiểm tra, rà soát danh sách do thành phố gửi về để chi trả chế độ cho thương binh với tổng số tiền trên 14 triệu đồng. Tuy nhiên bảy trường hợp có tên trong danh sách nhưng không đến nhận chế độ.

“Tháng nào chúng tôi cũng rà soát, nhờ tìm nhưng họ không có ở địa phương. Chúng tôi quyết toán trả lại tiền cho Phòng LĐ – TB và XH thành phố”, chị Thảo khẳng định.

Còn tại phường Quảng Phú, qua kiểm tra danh sách chín thương binh mà phòng LĐ – TB và XH TP Quảng Ngãi chuyển về không có thương binh nào sinh sống tại phường. Sau khi rà soát, cán bộ chuyên trách phát hiện có tình trạng ký nhận thay. Trước những khuất tất này, UBND phường Quảng Phú hoàn trả tiền chính sách cho TP Quảng Ngãi.

Tình trạng lập danh sách thương binh để chi trả chế độ nhưng không có người nhận hoặc ký nhận thay còn diễn ra tại các phường Lê Hồng Phong, Trần Phú, Nguyễn Nghiêm TP Quảng Ngãi từ tháng 7–2018 đến đầu năm 2019.

Theo thống kê ban đầu của các cơ quan chức năng, trong số 104 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được TP Quảng Ngãi chuyển về nhận tiền chế độ tại năm xã, phường thì có 33 trường hợp không rõ ràng địa chỉ, cơ quan công tác. Thời điểm năm 2014, tiền chính sách chi trả cho 33 trường hợp khoảng 64 triệu đồng/tháng và hiện nay là 75 triệu đồng. Từ năm 2006 đến nay, 33 người có tên không đến nhận tiền chế độ thương binh, quà tết mà do người khác ký nhận thay.

Trước những khuất tất trong chi nhận tiền chế độ thương binh, các phường đã báo cáo UBND TP Quảng Ngãi để làm rõ.

“Khi chuyển về phường chúng tôi phát hiện có vấn đề nên báo cáo ngay với lãnh đạo TP Quảng Ngãi. Hiện chúng tôi phối hợp với các ngành chức năng để thanh tra, kiểm tra”, ông Lê Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Chánh Lộ cho biết.

Để làm rõ vụ việc, UBND TP Quảng Ngãi cũng đã có Quyết định thanh tra công tác quản lý, chi trả chế độ đối với 33 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh khối cơ quan. Trong đó, thanh tra việc chi trả chế độ đối với 33 thương binh từ năm 2002 đến nay và việc ký nhận thay trong nhiều năm liền.

“Khi phát hiện sự việc tôi cho kiểm tra, rà soát cụ thể. Chúng tôi đã thành lập đoàn thanh tra để làm rõ vụ việc. Bây giờ phải chờ kết quả thanh tra, sai phạm tới đâu thì xử lý tới đó”, ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi khẳng định.

ĐÔNG HUYỀN