Không tổ chức làm việc nhiều lần về cùng một vấn đề

Thứ Tư, 14-04-2021, 16:56
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.

Chiều 14-4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa có văn bản về tăng cường thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh trong thời gian tới, khi giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân hoặc các dự án đầu tư cần tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm các kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan; tuyệt đối tạo điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong quá trình giải quyết các vướng mắc phát sinh trên tinh thần thân thiện, nhiệt tình, niềm nở; không được sách nhiễu, làm phiền doanh nghiệp và người dân. 

Đồng thời, tiến hành rà soát, giải quyết dứt điểm các văn bản, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, không được bỏ sót hoặc tồn đọng; nâng cao tính chủ động trong công tác phối hợp, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ, đến quý II-2021, các cơ quan, đơn vị (Đảng, chính quyền) trên toàn tỉnh phải hoàn thành việc kết nối trực tuyến từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực thuộc, khi giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân, không kéo dài thời gian giải quyết và không tổ chức làm việc nhiều lần về cùng một vấn đề (với vụ việc phức tạp, các sở, ngành không tổ chức quá ba cuộc làm việc; không đề xuất UBND tỉnh tổ chức quá hai cuộc làm việc); chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh nếu phát sinh hành vi tiêu cực, sách nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ, công chức, viên chức hoặc cơ quan, đơn vị trực thuộc trong quá trình giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, người dân.

MAI VĂN BẢO