Không quy định cứng xe máy phải bật đèn cả ngày

Thứ Ba, 02-06-2020, 16:11
Ảnh minh họa. (Ảnh: HÀ NAM)

NDĐT- Vụ trưởng Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải, Trịnh Thị Hằng Nga, cho biết, trên cơ sở góp ý kiến của người dân, các quy định liên quan đến nhận diện trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), trong đó có quy định xe máy phải bật sáng đèn nhận diện trong suốt cả ngày, đã được chỉnh lý theo hướng không quy định cứng thành quy tắc giao thông.

Tại hội thảo Lấy ý kiến doanh nghiệp hoàn thiện dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), tổ chức sáng 2-6, bà Trịnh Thị Hằng Nga đã trình bày một số điểm mới, đáng chú ý được sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Theo đó, với các quy định liên quan đến nhận diện trong dự thảo luật, bà Trịnh Thị Hằng Nga, cho biết, đây là nội dung luật hóa theo quy định tại Điều 32 Công ước về Giao thông đường bộ, đã được nghiên cứu và áp dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm cả các quốc gia có khí hậu tương đồng Việt Nam.

“Trong quá trình lấy ý kiến, có nhiều quan điểm trái chiều, trên cơ sở góp ý kiến của người dân, dự thảo đã được chỉnh lý theo hướng không quy định cứng thành quy tắc giao thông mà chỉ quy định về đèn nhận diện thành một cấu thành bắt buộc của phương tiện để vừa bảo đảm quy định của Công ước Viên, vừa bảo đảm cơ chế phòng ngừa tai nạn cho người dân”, bà Trịnh Thị Hằng Nga cho biết.

Trước đó, trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được Bộ Giao thông vận tải đưa ra lấy ý kiến ngày 21-4, tại Khoản 3, Điều 27 về quy tắc sử dụng đèn của phương tiện tham gia giao thông, có đề xuất: “Trong suốt cả ngày, xe mô-tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông phải bật sáng đèn nhận diện được trang bị theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc phải bật sáng ít nhất một đèn chiếu sáng phía trước và một đèn đỏ phía sau”.

Trong dự thảo mới nhất, ngày 31-5-2020, dự thảo luật đề xuất hai phương án quy định về việc sử dụng đèn nhận diện đối với xe mô-tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông.

Cụ thể, phương án 1: “Xe mô-tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông phải sử dụng đèn nhận diện được trang bị theo thiết kế của nhà sản xuất”.

Phương án 2: “Trong suốt cả ngày, xe mô-tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông phải bật sáng đèn nhận diện được trang bị theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc phải bật sáng ít nhất một đèn chiếu sáng phía trước và một đèn đỏ phía sau”.

BÔNG MAI