Khảo sát các vấn đề trẻ em quan tâm

Thứ Tư, 03-06-2020, 02:55

Ngày 2-6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) và Tổ chức Cứu trợ trẻ em tổ chức công bố trực tuyến Báo cáo Khảo sát Tiếng nói trẻ em Việt Nam.

Khảo sát triển khai từ tháng 9-2019 đến tháng 2-2020, với sự tham gia của 1.692 trẻ em Việt Nam từ 11 tuổi đến 16 tuổi ở bảy tỉnh, thành phố. Đây là những trẻ em ở nông thôn và thành thị, trong nhà trường và ngoài nhà trường, người dân tộc Kinh, người dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật. Khảo sát nhằm thu thập ý kiến, suy nghĩ của trẻ em về những vấn đề liên quan trực tiếp tới các em, từ đó, xem xét thực trạng thực thi Quyền trẻ em tại Việt Nam dưới góc nhìn của trẻ.

Báo cáo cho thấy, có ba vấn đề nổi bật mà trẻ em mong muốn cần hành động nhiều hơn để cải thiện và giải quyết: Vấn đề xâm hại trẻ em, bắt nạt qua mạng và trừng phạt thể chất tinh thần trẻ em. Có tới 88,3% trẻ em tham gia khảo sát cho rằng, mình có ít hoặc không có cơ hội để bày tỏ ý kiến với người có thẩm quyền ra quyết định.

PV