Kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi

Thứ Năm, 25-02-2021, 03:59

Ngày 23-2, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có thông báo về kết quả kiểm tra, rà soát lại vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TTCP đã chủ trì, phối hợp Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) và các cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát lại vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài hơn 30 năm qua của ông Lợi. Qua rà soát, TTCP đã chỉ ra một số cơ quan, tổ chức còn thiếu trách nhiệm, chưa chính xác, chưa khách quan. Trong đó, Trường đại học Y - Dược, Ðại học Thái Nguyên đã ban hành quyết định liên quan ông Nguyễn Ngọc Lợi không đúng quy định của pháp luật vào năm 1990; Sở Y tế Vĩnh Phú đã làm thất lạc bộ hồ sơ mà trường đã bàn giao tại biên bản bàn giao ngày 13-8-1991 (hồ sơ này không đầy đủ để tiếp nhận và nối tiếp biên chế cho ông Lợi).

Từ tháng 9-1991 đến cuối năm 2018, mặc dù đã biết ông Lợi, nguyên là cán bộ đi B, được cử đi học, đã có văn bản trả lời trường và ông Lợi về việc trả hồ sơ của ông Lợi về trường nhưng Sở Y tế Phú Thọ đã không giải quyết triệt để, không thông báo cụ thể để ông Lợi biết về danh mục các loại tài liệu đã nhận từ trường để ông Lợi có cơ sở sớm phục hồi hồ sơ bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của ông.

TTCP chỉ ra trách nhiệm của Bộ Y tế và Bộ GD và ÐT trong việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của ông Lợi, trong đó Bộ Y tế chưa làm hết trách nhiệm khi giải quyết vụ việc và kết luận thanh tra năm 1991 đối với các khiếu nại, kiến nghị của ông Lợi. Áp dụng pháp luật không đúng, kết luận vụ việc không đủ căn cứ dẫn đến việc trường và Bộ GD và ÐT không giải quyết hoặc giải quyết chưa chính xác, chưa khách quan các khiếu nại, kiến nghị tiếp sau đó của ông Lợi. Trách nhiệm này thuộc trưởng đoàn thanh tra đã kiểm tra xác minh vụ việc và lãnh đạo Bộ Y tế thời kỳ tháng 8-1991.

Từ những căn cứ nêu trên, TTCP kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD và ÐT chỉ đạo Trường đại học Y - Dược khôi phục và bàn giao cho ông Lợi các giấy tờ, tài liệu, hồ sơ có liên quan để ông Lợi thực hiện các thủ tục hưởng các chế độ, chính sách theo quy định pháp luật. Ðóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đền bù thiệt hại cho ông Lợi do bị mất thu nhập chính đáng từ năm được công nhận tốt nghiệp đến thời điểm nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo diễn biến mức lương ngạch bậc công chức, viên chức được quy định tại các nghị định của Chính phủ theo từng giai đoạn và các thu nhập khác theo quy định pháp luật. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, các bộ, ngành có liên quan xem xét hồ sơ để thực hiện và hướng dẫn ông Lợi thực hiện các thủ tục để được hưởng các chế độ chính sách theo quy định pháp luật: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ người có công với cách mạng.

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ GD và ÐT, UBND tỉnh Phú Thọ kiểm điểm và chỉ đạo Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Bộ GD và ÐT, Sở Y tế Phú Thọ, Trường đại học Y - Dược tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và có hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

PV