Ðiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 01-04-2020, 04:06

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Cụ thể, cập nhật quy mô, hướng tuyến, tiêu chuẩn đường vành đai 3 - TP Hồ Chí Minh được xác định tại Quyết định số 1679/QÐ-TTg ngày 28-9-2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 497/QÐ-BGTVT ngày 19-2-2016 của Bộ Giao thông vận tải vào Quy hoạch năm 2010, đáp ứng yêu cầu về hành lang an toàn đường bộ theo quy định. Các chức năng sử dụng đất tại Quy hoạch năm 2010 nằm trong lộ giới đường thuộc đoạn tuyến điều chỉnh cập nhật được chuyển đổi thành đất giao thông.

Khu vực phường Long Phước, quận 9: Bổ sung chức năng Khu công nghệ cao (Khu công viên khoa học và công nghệ), quy mô 166,2 ha với tính chất là khu vực nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao và ứng dụng khoa học - công nghệ; liên kết và bổ sung các chức năng cho Khu công nghệ cao hiện hữu, làm cơ sở nghiên cứu khu đô thị

sáng tạo tương tác cao ở phía đông thành phố (gồm quận 2, quận 9, quận Thủ Ðức). Bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy định; điều chỉnh hướng tuyến của tuyến đường chính nội đô dự kiến được định hướng tại Quy hoạch năm 2010 và bổ sung cầu qua sông Tắc để kết nối với đường vành đai 3 - TP Hồ Chí Minh và khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh hiện hữu.

Khu vực Long Bình và Long Thạnh Mỹ, quận 9: Bổ sung chức năng đất khu ở phát triển mới quy mô diện tích khoảng 135,3 ha. Bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy định. Ðiều chỉnh vị trí và tăng quy mô diện tích khu cây xanh công viên thể dục thể thao cấp đô thị từ 3,7 ha thành khoảng 36 ha; điều chỉnh vị trí và tăng quy mô diện tích khu công cộng cấp đô thị từ 9,7 ha thành 13,1 ha. Bổ sung tuyến đường kết nối đường vành đai 3 - TP Hồ Chí Minh với đường Long Phước theo quy chuẩn đường chính đô thị…

UBND thành phố Hồ Chí Minh rà soát, tổ chức lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch phân khu xây dựng theo thẩm quyền tại khu vực liên quan các nội dung được điều chỉnh cục bộ, bảo đảm phù hợp quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ lập Nhiệm vụ và Ðồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

PV