Huy động nguồn lực nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Năm, 19-11-2020, 16:16
Đoàn KT-QP 379 và lãnh đạo bốn huyện ký kết quy chế phối hợp.

Ngày 19-11, tại huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 379 (Quân khu 2) tổ chức ký kết quy chế phối hợp bốn huyện trong khu KT-QP Mường Chà gồm: Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà (tỉnh Điện Biên) và huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu).

Dự và chứng kiến lễ ký kết quy chế, có Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; cùng đại diện lãnh đạo, nhân dân bốn huyện.

Hướng tới mục đích huy động các nguồn lực quốc phòng và nguồn vốn của địa phương để xây dựng khu kinh tế - quốc phòng; thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, góp phần nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số trong địa bàn bốn huyện, Đoàn KT-QP 379 và đại diện bốn huyện đã ký quy chế cùng phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Theo đó, Đoàn KT-QP 379 và các huyện sẽ thường xuyên thông tin, trao đổi tình hình về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; các hoạt động móc nối, thâm nhập, tiếp tay cho các thế lực phản động chống đối Đảng, Nhà nước, nhân dân; hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế trên địa bàn huyện.

Phối hợp trong tập huấn cán bộ, tập huấn nghiệp vụ, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên; thống nhất hiệp đồng các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai - cứu hộ cứu nạn. Phối hợp trong thực hiện các dự án đầu tư khu kinh tế - quốc phòng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Quốc phòng; tổ chức sản xuất, giúp địa phương phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khám chữa bệnh, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho nhân dân.

Phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; phòng ngừa, phát hiện sớm và đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Hoàng Anh Tuấn, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 379 khẳng định, việc ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Đoàn với UBND bốn huyện là cơ sở, tiền đề quan trọng để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu chủ trương quan điểm của Đảng và Nhà nước về kết hợp QP-AN với phát triển kinh tế, xã hội và ngược lại. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; bảo đảm tốt quốc phòng, an ninh trên địa bàn. 

Đóng quân và thực hiện nhiệm vụ trên bốn huyện: Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ và huyện Mường Tè, với tổng số 27 xã vùng cao biên giới, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, những năm qua Đoàn KT-QP 379 đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ trên giao. Đoàn thường xuyên phối hợp cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong địa bàn đóng quân hướng dẫn nhân dân thực hiện hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo, các dự án đầu tư cho các dân tộc thiểu số vùng biên giới; cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn đoàn kết các dân tộc.

LÊ LAN