Hợp tác về bảo vệ trẻ em

Thứ Ba, 24-11-2020, 15:56

Ngày 24-11, tại Hà Nội, Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ký kết Thỏa thuận hợp tác về bảo vệ trẻ em.

Mục tiêu chính của Thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, triển khai hiệu quả các giải pháp bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em. Qua đó, bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh vì sự phát triển của trẻ em.

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào một số dung chính.

Trước hết, Cục Trẻ em và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp thực hiện các chương trình tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em; truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em; nâng cao năng lực về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em cho đội ngũ nhân viên bưu điện, bưu tá nhất là ở cấp xã; vận động xã hội thực hiện quyền trẻ em trên cơ sở khai thác thế mạnh của hệ thống mạng lưới bưu điện trên toàn quốc.

Tiếp đó, mở rộng phạm vi hoạt động, cung cấp thông tin, thông báo các hành vi và nguy cơ vi phạm quyền trẻ em thông qua mạng lưới điểm giao dịch bưu điện, nhân viên bưu điện, bưu tá xã trên toàn quốc. Xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên bảo vệ trẻ em trên toàn quốc. Phát triển, mở rộng các hình thức cung cấp, kết nối, trao đổi thông tin, thông báo về hành vi và nguy cơ vi phạm quyền trẻ em.

Cùng với đó, thông qua mạng lưới trải rộng đến tận cấp xã, phường cùng hàng nghìn phương tiện vận chuyển của Bưu điện Việt Nam, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) sẽ được quảng bá, tuyên truyền đến từng người dân trên toàn quốc. Đặc biệt, hai đơn vị cùng hợp tác trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về trẻ em, trong đó sẽ tập trung thu thập thông tin, tạo lập và cập nhật, quản lý và chia sẻ cơ sở dữ liệu trẻ em trên toàn quốc.

Cuối cùng, hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội. Ưu tiên sử dụng và quảng bá các lợi thế và sản phẩm, dịch vụ của nhau để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

Việc hợp tác giữa Cục Trẻ em, cơ quan quản lý nhà nước về bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, doanh nghiệp bưu chính công ích có mạng lưới lên tới 13 nghìn điểm phục vụ tới tận các xã, phường cùng hơn bảy vạn lao động giàu kinh nghiệm triển khai các hoạt động an sinh xã hội sẽ tạo nên những bước tiến mới để trẻ em Việt Nam được bảo vệ an toàn hơn, phát triển lành mạnh và toàn diện hơn.

Ngoài ra, Thỏa thuận hợp tác lần này cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cơ quan quản lý, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước sẵn sàng cùng đồng hành để bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật về quyền trẻ em trong bối cảnh xu hướng xâm hại trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhận định, nội dung ký kết hôm nay giữa Cục Trẻ em và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam rất ý nghĩa và nhân văn, tập trung vào sự chăm lo cũng như dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước. Thực tế hiện nay, khi trẻ em gặp những vấn đề về vi phạm quyền và muốn tìm kiếm người để giúp đỡ hoặc thông báo với cơ quan chức năng thì chúng ta vẫn còn thiếu nguồn lực hỗ trợ này. Cụ thể hơn, ngoài những nguồn lực về vật chất, nguồn lực về con người cũng còn rất hạn chế. Do đó, việc ký kết hôm nay chắc chắn sẽ hỗ trợ thêm về nguồn lực đang còn thiếu này trong thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến luật pháp về trẻ em, bảo đảm quyền sống, quyền học tập, quyền vui chơi giải trí cũng như nhiều quyền khác của các em.

Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cam kết, đơn vị sẽ triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước cũng như thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên. Ngay sau đây, Bưu điện Việt Nam sẽ bắt tay vào triển khai nhanh các nội dung hợp tác để bảo đảm sớm có kết quả một cách cụ thể. Tổng công ty sẽ tập trung truyền thông đến toàn thể cán bộ, công nhân viên nắm, hiểu, thấm nhuần ý nghĩa nhân văn của thỏa thuận hợp tác giữa đôi bên hôm nay; đồng thời, sẽ lựa chọn những lao động đủ tâm huyết, trách nhiệm để tham gia vào mạng lưới tình nguyện viên trong công tác bảo vệ trẻ em.  Với mạng lưới và lực lượng lao động của Vietnam Post, sẽ hình thành một kênh truyền thông mạnh mẽ và thực chất về chính sách và pháp luật về bảo vệ trẻ em.

THÁI LINH