Hội nghị - Hội thảo

Thứ Tư, 15-07-2020, 02:54

Sáng 14-7, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức hội thảo “Phát triển và công nhận trình độ kỹ năng nghề cho thanh niên trong thời kỳ mới”. Dịp này, 10 Ðại sứ Kỹ năng nghề Việt Nam đầu tiên đã được công bố và ra mắt Trang thông tin điện tử Kynangnghe.gov.vn.

Hội thảo là một trong những hoạt động được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp  triển khai nhằm hưởng ứng Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (15-7) hằng năm. Năm 2020, Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới diễn ra trong bối cảnh đầy thách thức. Các biện pháp phòng, chống và ứng phó dịch Covid-19 đã dẫn đến việc đóng cửa các cơ sở giáo dục và đào tạo kỹ thuật và dạy nghề trên toàn thế giới, đe dọa sự liên tục của phát triển kỹ năng. Tại hội thảo, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia quốc tế, các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trao đổi các vấn đề liên quan phát triển và công nhận kỹ năng nghề cho thanh niên trong thời kỳ mới. Các chuyên gia của các tổ chức quốc tế cũng chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế về hoạt động thúc đẩy phát triển kỹ năng nghề cho người lao động nói chung, lao động thanh niên nói riêng; phát triển kỹ năng nghề cho lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và dịch Covid-19 ảnh hưởng nền kinh tế toàn cầu.

★ Chiều 14-7, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Viện KSND qua 60 năm xây dựng và phát triển”. 

Hội thảo là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành KSND (26-7-1960 - 26-7-2020). Việc tổ chức hội thảo góp phần tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam và Nghị quyết 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trên cơ sở đó, ngành KSND sẽ tiếp thu, nghiên cứu, vận dụng và tiếp tục đề xuất với Ðảng, Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, phát triển ngành kiểm sát nói riêng và hệ thống cơ quan tư pháp nói chung, bảo đảm hoạt động hiệu lực và hiệu quả.

PV