Hỗ trợ hơn 80 tỷ cho cán bộ dôi dư do sắp xếp, sáp nhập ở Nghệ An

Thứ Hai, 11-11-2019, 16:18
HĐND tỉnh Nghệ An biểu quyết Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư do sắp xếp, sáp nhập.

NDĐT - Sáng 11-11, tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ các đối tượng, gồm: cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021.

Theo đó, mức hỗ trợ hỗ trợ một lần đối với cán bộ, công chức cấp xã, ngoài hưởng các chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ và các chính sách khác theo quy định của pháp luật thì được hỗ trợ ba tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Bao gồm cán bộ, công chức cấp xã đủ 55 tuổi trở lên đối với nam, đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên; cán bộ, công chức cấp xã đủ 50 tuổi trở lên đối với nam, đủ 45 tuổi trở lên đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Hỗ trợ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bằng một tháng tiền lương hiện hưởng đối với các trường hợp thôi việc ngay.

Hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập xóm, khối, bản như sau:

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: Ngoài chế độ, chính sách được hưởng theo quy định của pháp luật hiện hành, được hỗ trợ mỗi năm công tác bằng một tháng phụ cấp hiện hưởng (hỗ trợ tối đa không quá 15 tháng).

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, khối, bản: Được hỗ trợ số tiền cụ thể cho từng chức danh như sau: Bí thư Chi bộ và Trưởng xóm, khối, bản là 4,5 triệu đồng; Công an viên (Kiêm xóm phó) 4 triệu đồng; Thôn đội trưởng 3 triệu đồng; Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố (kiêm Khối phó) 2,7 triệu đồng; Tổ viên tổ bảo vệ dân phố 1,6 triệu đồng; Y tế xóm, bản: tại các xã khó khăn (theo quy định của nhà nước) 2,5 triệu đồng và Y tế xóm, bản ở các xã còn lại, 1,6 triệu đồng.

Hỗ trợ một lần đối với Ủy viên thường trực MTTQ, Ủy viên thường vụ các đoàn thể cấp xã; Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi ở xóm, khối, bản được hỗ trợ số tiền cụ thể cho từng chức danh như sau: Ủy viên Thường trực UBMTTQ và Ủy viên Thường vụ các đoàn thể ở cấp xã là 2 triệu đồng; Trưởng ban công tác Mặt trận xóm, khối, bản, 1,4 triệu đồng và Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và Chi hội trưởng Hội người cao tuổi xóm, khối, bản 1,2 triệu đồng.

Tổng số tiền hỗ trợ cho cán bộ dôi dư do sáp nhập, sắp xếp ở Nghệ An là hơn 80 tỷ đồng.

THÀNH CHÂU