Hải Phòng lập Ban Chỉ đạo diễn tập phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chủ Nhật, 15-03-2020, 19:49
Tổ chức đón những người có nguy cơ nhiễm Covid-19 vào khu cách ly y tế tập trung tại Hải Phòng.

NDĐT- Ngày 15-3, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành làm Trưởng ban.

Theo dự kiến, TP Hải Phòng sẽ tổ chức diễn tập Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại xã An Hồng (huyện An Dương). Cuộc diễn tập nhằm xử trí tình huống một địa phương khi xảy ra dịch bệnh, phải cách ly...

Lãnh đạo các cấp, các ngành phải chỉ đạo thực hiện việc phong tỏa, tổ chức thực hành điều phối, vận chuyển lương thực, thực phẩm vào khu cách ly cho người dân trong khu vực, thực hiện các biện pháp kiểm soát y tế…

Thông qua diễn tập, các cấp, các ngành sẽ thống nhất trình tự, nội dung, phương pháp ứng phó, phòng, chống khi có tình huống dịch bệnh Covid-19 các cấp độ tại các địa phương; đánh giá khả năng các nguồn lực, hoàn thiện các phương án, quy trình chống dịch bệnh Covid-19 và các địa phương khác trên địa bàn rút kinh nghiệm, bổ khuyết, hoàn thiện phương án sẵn sàng đối phó khi dịch bệnh xảy ra.

NGÔ QUANG DŨNG