Hải Dương thành lập Đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế cấp huyện

Thứ Ba, 02-03-2021, 17:54
Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương hỗ trợ lương thực tới nhân dân trong các vùng phong tỏa ở huyện Kim Thành.

Nhằm tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái mới, tỉnh Hải Dương sẽ thành lập Đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế cấp huyện.

Ngày 2-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện quyết định thành lập Đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế do Chủ tịch UBND cấp huyện làm đội trưởng; các thành viên gồm: đại diện lãnh đạo và cán bộ thuộc các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện (công an, quân đội và y tế).

Việc thành lập Đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế nhằm chủ động, kịp thời xử lý tình huống phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở các huyện, thị xã, thành phố sau khi Hải Dương gỡ bỏ cách ly y tế toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 3-3.

Đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế có nhiệm vụ thực hiện kịp thời công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm; chủ động tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan
QUỐC VINH