Hải Dương dỡ bỏ hầu hết chốt kiểm dịch trên các tuyến giao thông

Thứ Ba, 02-03-2021, 21:53
Chốt kiểm soát dịch bệnh ở cửa ngõ phía tây TP Hải Dương được dỡ bỏ vào 0 giờ ngày 3-3.

Từ 0 giờ ngày 3-3, tỉnh Hải Dương dỡ bỏ hầu hết các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến đường giao thông; duy trì bảy chốt cấp tỉnh và chốt kiểm soát tại các khu, cụm dân cư bị phong tỏa.

Từ 0 giờ ngày 3-3, hầu hết các chốt kiểm soát dịch Covid-19 cấp tỉnh, huyện, xã trên các tuyến đường giao thông của tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ để phù hợp với yêu cầu mới trong công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh duy trì 7 chốt cấp tỉnh tại các khu công nghiệp thuộc huyện Cẩm Giàng (4 chốt) và huyện Kim Thành (3 chốt) để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh, phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế. Các chốt tại các khu, cụm dân cư bị phong tỏa, cách ly y tế tại các địa phương tiếp tục duy trì hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Đến ngày 2-3, toàn tỉnh Hải Dương đã thiết lập khoảng 900 chốt kiểm dịch các cấp. Lực lượng các chốt đã phát huy tốt vai trò kiểm soát người, phương tiện ra vào các địa phương, xử lý những trường hợp vi phạm, góp phần quan trọng vào việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan
QUỐC VINH