Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Ba, 22-09-2020, 14:56
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Sáng 22-9, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TƯ ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về “Thi hành chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”.

Năm năm qua, Hà Nội đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, nhất là những địa phương, đơn vị có nhiều hạn chế, khuyết điểm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận bức xúc và các cơ quan báo chí phản ánh. Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra 9.810 lượt tổ chức Đảng, 4.309 đảng viên; giám sát 4.786 lượt tổ chức Đảng, 3.900 đảng viên; qua đó thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên (khiển trách 3.088 đảng viên, cảnh cáo 622 đảng viên, cách chức 72 đảng viên, khai trừ 361 đảng viên) và thi hành kỷ luật 59 tổ chức Đảng. 

Kết luận Hội nghị, cùng với việc đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Vương Đình Huệ chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Đó là, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm còn hạn chế, chưa thường xuyên, kịp thời, kết quả kiểm tra chưa vững chắc. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra chưa sâu sát, khắc phục chưa triệt để, còn để kéo dài; công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra một số quận, huyện chưa kịp thời, hiệu quả, dẫn đến vi phạm xảy ra trong thời gian dài không được xử lý; một số nơi còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm...

Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực -0
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Chỉ đạo một số vấn đề cụ thể, đồng chí yêu cầu, ngay sau đại hội Đảng cấp mình, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, vận động, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình, phát huy tính tự giác của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát không chỉ là nhiệm vụ riêng của ủy ban kiểm tra, mà còn là của cấp ủy các cấp, đồng chí yêu cầu người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình, trực tiếp thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; chịu trách nhiệm về kết quả công tác này ở địa phương mình. Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống, lấy xây là chính”, giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, nhạy cảm, tác động đến nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung nắm tình hình, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự Đại hội. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ động phối hợp các ban đảng tham mưu giúp Thành ủy thực hiện tốt công tác thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. Sau Đại hội, tham mưu xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

QUỐC TOẢN. ẢNH: DUY LINH