Hà Nội đứng thứ ba về số huyện nông thôn mới

Thứ Tư, 18-09-2019, 02:33

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận hai huyện Quốc Oai, Gia Lâm (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội công bố và khen thưởng theo quy định; đồng thời, chỉ đạo các huyện Quốc Oai và Gia Lâm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Cho đến nay, Hà Nội có sáu huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Ðan Phượng, Ðông Anh, Thanh Trì, Hoài Ðức, Gia Lâm, Quốc Oai. Với thành tích này, Hà Nội trở thành địa phương đứng thứ ba cả nước về số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, sau các tỉnh Nam Ðịnh và Ðồng Nai.

PV