Hà Nội dự kiến hoàn thành dữ liệu dân cư vào cuối tháng 11

Thứ Tư, 09-09-2020, 09:11
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an chủ trì hội nghị sơ kết sáu tháng thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngày 9-9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) và sơ kết sáu tháng thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu ở các địa phương. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an dự và chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, thực hiện Luật CCCD từ ngày 1-1-2016, Bộ Công an đã tổ chức điều chỉnh, chuyển đổi, cập nhật hệ thống sản xuất cấp và quản lý CMND sang CCCD tại 16 địa phương, kết quả, đến nay đã cấp được 16.748.437 thẻ CMND/CCCD. Hệ thống CCCD được kết nối, chia sẻ, khai thác phục vụ có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, yêu cầu nghiệp vụ ngành Công an.

Về việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), công an các địa phương đã tổ chức triển khai, thực hiện và tổ chức tập huấn về quy trình thu thập, cập nhật thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện thu thập, cập nhật và tính đến ngày 20-8, đã có 59/63 các địa phương đã thu thập theo kế hoạch.

C06 đã phối hợp các đơn vị trực thuộc Bộ và nhà thầu liên danh tiến hành khảo sát đánh giá chất lượng dữ liệu đối với ba tỉnh, thành phố là Hải Phòng, Cần Thơ, Tây Ninh và đã tiến hành trích xuất dữ liệu, đưa vào hệ thống CSDL quốc gia về dân cư.

Riêng đối với Công an TP Hà Nội, C06 đã xây dựng phần mềm, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện hoàn thành giai đoạn 1 về tổ chức nhập liệu (97,7%) và tiếp tục thực hiện cập nhật, chỉnh sửa theo giai đoạn 2, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30-11.

Ngoài ra, C06 đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an có văn bản gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố về nhu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư trong CSDL quốc gia về dân cư của các bộ, ngành, địa phương. Đến nay, có 14 bộ, cơ quan ngang bộ và 45 tỉnh, thành phố gửi kết quả về C06 và thực hiện các công việc khảo sát kỹ thuật thực hiện việc kết nối, chia sẻ.

Đồng thời, C06 tiếp tục phối hợp nhà thầu liên danh và Cục Tin học hóa thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, nghiên cứu trao đổi về giải pháp kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin lên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý và tổ chức triển khai thí điểm kết nối, chia sẻ với Bộ Tư pháp và một công an địa phương (TP Hồ Chí Minh).

LÊ TÚ