Gói an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng: Mở rộng đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19

Thứ Ba, 20-10-2020, 13:11
Nghị quyết số 154/NQ-CP giảm bớt điều kiện hỗ trợ người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc do gặp khó khăn bởi Covid-19 (Ảnh minh họa: Duy Linh).

Theo Nghị quyết số 154/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành, lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ một tháng trở lên do cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên gặp khó khăn do dịch Covid-19, được hỗ trợ 1.800.000 đồng/người mỗi tháng, tối đa ba tháng.

Bổ sung thêm nhóm đối tượng

Ngày 19-10, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

goi62nghintydong-1603178695167.jpg
Gói an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng mở rộng thêm đối tượng. 

Nghị quyết số 154/NQ-CP sửa đổi nội dung hỗ trợ như sau:

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. 

Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1-4-2020 và không quá ba tháng.

Như vậy, Nghị quyết số 154/NQ-CP mới ban hành đã mở rộng hỗ trợ cho người lao động tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên do đại dịch Covid-19.

Theo ước tính sơ bộ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, dự kiến, có khoảng 30.000  đến 50.000 giáo viên được nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng này.

Bớt điều kiện hỗ trợ người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc 

Về nội dung hỗ trợ người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc cho người lao động, Nghị quyết 154/NQ-CP bỏ điều kiện “đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3, Điều 98 Bộ luật Lao động”.

Cụ thể, Nghị quyết 154/NQ-CP quy định: Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV năm 2019, hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019, được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2020 theo thời gian trả lương thực tế, nhưng không quá ba tháng với lãi suất vay 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Người sử dụng lao động trực tiếp lập hồ sơ vay, tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay vốn, gửi Ngân hàng Chính sách xã hội để hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Ngoài ra, Nghị quyết 154/NQ-CP cũng sửa đổi nội dung hỗ trợ tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất như sau: Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá ba tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, đến hết tháng 7, đã có 1.739 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 164,529 người lao động.

Tổng kinh phí của chính sách hỗ trợ này với doanh nghiệp là hơn 602 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH Việt Nam cũng có văn bản về tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

HÀ DUNG