Giải quyết dứt điểm xác nhận người có công với cách mạng vào năm 2020

Thứ Bảy, 11-07-2020, 14:47
Ảnh minh họa: Đăng Khoa.

Giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng theo Quyết định 408, với mục tiêu kết thúc công tác này vào năm 2020.

Đây là một trong những nội dung chính của Công điện về việc đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư (Chỉ thị 14) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ( LĐ-TB và XH) ban hành.

Văn bản nêu rõ, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 14 và Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), Bộ trưởng LĐ-TB và XH đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành các nội dung, yêu cầu trong năm 2020 như sau.

Trước hết, tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp về công tác người có công với cách mạng theo Chỉ thị số 14. Trong đó, đặc biệt quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực, huy động sự tham của toàn xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Mục tiêu là đến hết năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng, nhất là việc giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20-3-2017 của Bộ trưởng LĐ-TB và XH (Quyết định 408), với mục tiêu kết thúc việc xem xét, giải quyết hồ sơ tồn đọng vào năm 2020. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn giải quyết đối với các đối tượng người có công với cách mạng còn vướng mắc tại địa phương.

Ngoài ra, hoàn thành hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ và việc xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. 

Cuối cùng, hoàn thành việc sửa thông tin trên bia mộ. Đối với những mộ liệt sĩ chưa có đủ các thông tin theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3-6-2014 của Bộ LĐ-TB và XH và Bộ Tài chính, bia mộ chỉ ghi thông tin đã rõ vào dòng tương ứng. Đối với những mộ liệt sĩ không có thông tin hoặc đang khắc chữ "Liệt sĩ vô danh" hoặc "Liệt sĩ không xác định được danh tính"... thì trên bia mộ ghi "Liệt sĩ chưa xác định được thông tin".

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 2217/KH-LĐTBXH ngày 18-6-2020 của Bộ LĐ-TB và XH về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ theo hướng trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Bảo đảm các điều kiện đưa các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tham dự Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. 

Đồng thời, các địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực gặp mặt, thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn lại ở địa phương không có điều kiện ra dự sự kiện ở Hà Nội, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương. 

Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc vào tháng 7
 

XUÂN ANH