Gần 777 tỷ đồng giúp ổn định dân di cư tự do và vùng lũ ở Đắk Lắk

Thứ Tư, 08-07-2020, 16:42
Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua nghị quyết kỳ họp.

Trong hai ngày 7 và 8-7, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ 10. Một trong những nội dung quan trọng được kỳ họp thông qua là chủ trương đầu tư các dự án ổn định dân di cư tự do và vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, có tổng giá trị gần 777 tỷ đồng.

Theo đó, kỳ họp đã thông qua là chủ trương đầu tư: Dự án ổn định dân di cư tự do thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông; Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc; Dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do cho đồng bào Mông xã Ea Đăh, huyện Krông Năng và Dự án di dân khẩn cấp vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cụm dân cư thôn 4, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 10 và thôn 12, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, với tổng kinh phí đầu tư các dự án lên đến 776 tỷ 900 triệu đồng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Y Bier Niê cho biết, khi các dự án này được đầu tư xây dựng hoàn thành sẽ giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân di cư tự do trong vùng dự án và bảo đảm cơ sở hạ tầng thiết yếu, kết hợp giao thông nội vùng thuận lợi cho việc đi lại của người dân, có điều kiện giao thương và phát triển kinh tế, góp phần phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống lâu dài cho nhân dân trong vùng dự án.

Đồng thời, góp phần quan trọng ổn định cuộc sống cho các hộ dân di cư tự do, ngăn chặn tình trạng các hộ dân kéo nhau đi phá rừng lấy đất sản xuất, mua bán, tranh giành đất đai trái phép và gây ra nhiều vấn đề xã hội phức tạp khác.

NGUYỄN CÔNG LÝ