Ðề xuất cân đối vốn cho dự án cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị

Chủ Nhật, 09-08-2020, 05:55

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị; giao Bộ Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét đề xuất cân đối vốn cho dự án giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn làm việc với Bộ Kế hoạch và Ðầu tư về khả năng hỗ trợ vốn ngân sách T.Ư cho dự án; chủ động quyết định lựa chọn phương án đầu tư tối ưu, phù hợp khả năng huy động nguồn vốn, bảo đảm yêu cầu kinh tế - kỹ thuật, hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí và đúng quy định.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất hai phương án đầu tư dự án thành phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Phương án 1, đầu tư bốn làn hoàn chỉnh, nền đường rộng 22 m, dài 43 km, tổng mức 8.790 tỷ đồng (nhà đầu tư 1.750 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 1.000 tỷ đồng, ngân sách T.Ư hỗ trợ 2.160 tỷ đồng, vay thương mại 3.400 tỷ đồng). Phương án 2 có quy mô nhỏ hơn, tổng mức đầu tư 5.947 tỷ đồng (nhà đầu tư 1.600 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 1.000 tỷ đồng, ngân sách T.Ư 1.347 tỷ đồng, vay thương mại 2.000 tỷ đồng),...

PV