Điện Biên miễn, giảm giá nước ba tháng cho các đối tượng ảnh hưởng dịch

Thứ Sáu, 08-05-2020, 15:21
Khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Điện Biên sẽ được miễn 100% tiền nước trong ba tháng liên tiếp.

NDĐT - Để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19, UBND tỉnh Điện Biên vừa quyết định miễn, giảm giá nước sinh hoạt ba tháng liên tiếp (các tháng 4, 5, 6-2020) cho một số tổ chức, hộ gia đình…

Đối tượng được giảm thuộc các nhóm: Khu vực cách ly tập trung (được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập); Trung tâm bảo trợ xã hội, Làng trẻ em SOS; các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách; khách hàng sử dụng nước sạch với mục đích kinh doanh, dịch vụ.

Theo đó, với các nhóm đối tượng là các khu cách ly tập trung được miễn 100% tiền nước; đối với nhóm là hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn toàn tỉnh được giảm 50% giá nước trước thuế VAT (đã tính cả phần giảm 30% theo Quyết định 16/2019/QĐ-UBND ngày 3-5-2019 của UBND tỉnh); hộ cận nghèo được giảm 50% giá nước trước thuế VAT; làng trẻ em SOS và Trung tâm Bảo trợ xã hội cũng được giảm 50% giá nước trước thuế VAT.

Với nhóm khách hàng sử dụng nước sạch có mục đích kinh doanh dịch vụ thì mức giảm được chia thành hai khu vực với hai mức giảm khác nhau. Trong đó, mức giảm 30% giá nước trước thuế VAT được áp dụng với khách hàng sử dụng nước sạch kinh doanh dịch vụ ở khu vực TP Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên; giảm 15% giá nước trước thuế VAT với nhóm khách hàng này ở các huyện: Mường Ảng, Tuần Giáo, Mường Chà, Tủa Chùa, Điện Biên Đông và thị xã Mường Lay.

Riêng khu vực huyện Mường Nhé không thực hiện giảm giá nước, vì hiện tại giá nước sạch ở huyện này chỉ bằng 70% giá nước sạch tại các huyện khác bởi vẫn thu theo giá nước thô đã qua lắng lọc (5.500 đồng/m3).

Trao đổi với ông Hà Quang Trung, Giám đốc Sở Tài chính Điện Biên về việc xem xét miễn, giảm phí, lệ phí cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, được biết hiện ngành chức năng đang rà soát để xem xét loại phí, lệ phí nào ảnh hưởng trực tiếp đến các đối tượng thì báo cáo, tham mưu đề nghị mức miễn, giảm.

Tin, ảnh: LÊ LAN