Đề xuất hỗ trợ tiền học nghề với lao động có bảo hiểm thất nghiệp

Thứ Tư, 12-09-2018, 17:45
Người lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm quận Long Biên, Hà Nội, năm 2018.

NDĐT- Khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, lao động học nghề đến ba tháng có thể được hỗ trợ tới 4,5 triệu đồng cho mỗi khóa đào tạo.

Đây là một trong những nội dung chính của dự thảo quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biên soạn.

Cụ thể, với người tham gia khóa đào tạo nghề đến ba tháng, mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng một người cho mỗi khóa đào tạo.

Với khóa đào tạo nghề dài hơn ba tháng, mức hỗ trợ tính theo tháng, tùy theo nghề và thời gian học nghề thực tế, nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, lao động tham gia thất nghiệp có thể được hỗ trợ tiền đi lại khi tham gia học nghề. Với khóa đào tạo nghề đến ba tháng, mức hỗ trợ là 300 nghìn đồng/người/khóa đào tạo. Với khóa đào tạo nghề hơn ba tháng, mức hỗ trợ tính theo tháng là 100 nghìn đồng/người/tháng , tùy theo thời gian học nghề thực tế.

Lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tham gia khóa đào tạo nghề có chi phí cao hơn mức hỗ trợ theo quy định, phần vượt quá mức hỗ trợ nghề do lao động tự chi trả.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ học nghề được cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Hiện tại, số lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta đạt khoảng gần 12 triệu người.

ANH XUÂN