Đề xuất các vùng đặc biệt khó khăn để người lao động có thể nghỉ hưu sớm

Thứ Tư, 25-11-2020, 11:35
Người dân thị xã Sa Pa (Lào Cai) trồng cà chua trong nhà lưới (Ảnh minh họa: ĐĂNG KHOA).

Dự thảo Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất 753 xã thuộc danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở các vùng này có thể nghỉ hưu sớm hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Thông tư quy định Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Danh mục này làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Đối tượng áp dụng là người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Bộ luật Lao động; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Theo dự thảo văn bản này, danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gồm 753 xã thuộc 104 huyện ở 23 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Kiên Giang.

Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi có đề nghị sửa đổi, bổ sung Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đề làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn thì gửi công văn về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội các đề xuất, sửa đổi, bổ sung Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đề làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo quy định.

Theo Nghị định 135/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, NLĐ có đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021, có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

* Theo quy định mới, người lao động sẽ nghỉ hưu chính xác từ thời điểm nào?

Quy định chính thức về tuổi nghỉ hưu từ 1-1-2021

XUÂN ANH