Chính sách bảo hiểm thất nghiệp sớm đi vào cuộc sống

Thứ Sáu, 22-05-2020, 12:00

NDĐT- Có thể khẳng định, bảo hiểm thất nghiệp là chính sách sớm đi vào cuộc sống, được xã hội đánh giá cao, nhất là trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 ở nước ta vừa qua.

Đây là thông tin từ hội thảo “Đề án Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” diễn ra ngày 22-5, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chương trình do Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức.

Tham dự hội thảo có đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, cho biết, thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8-10-2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5- 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành và địa phương xây dựng, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp”.

Theo đó, Đề án đặt ra các mục tiêu về độ bao phủ, các chỉ tiêu về thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, mức độ hài lòng của người lao động và đưa ra 11 giải pháp cũng như giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành trong thời gian tới nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp thuận lợi, hiệu quả từ khâu thu, tiếp nhận, giải quyết đến khâu chi trả bảo hiểm thất nghiệp, khắc phục những khó khăn, vướng mắc hiện hành.

Ông Lê Đình Tùng, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, cho hay, thời gian qua, chúng ta mới chỉ tập trung vào việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp mà chưa quan tâm đến công tác tư vấn, đào tạo. Lao động thất nghiệp chủ yếu tập trung vào nhóm có tay nghề thấp, vì vậy cần quan tâm hỗ trợ đào tạo lại nghề cho người thất nghiệp. Đặc biệt, qua thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vừa qua, người lao động cần phải nâng cao nhận thức trong bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Có thể khẳng định, bảo hiểm thất nghiệp là chính sách sớm đi vào cuộc sống và có hiệu quả, được dư luận xã hội, doanh nghiệp, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia và đánh giá cao, nhất là trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 ở nước ta vừa qua. Bên cạnh những mặt được, kết quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp còn bộc lộ một số hạn chế, chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa thực sự gắn với thị trường lao động, mới tập trung nhiều cho khu vực chính thức, chưa có chính sách phù hợp cho khu vực phi chính thức, còn nặng về giải quyết trợ cấp thất nghiệp, chưa chú ý thỏa đáng đếncác giải pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế. Cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức bộ máy còn nhiều điểm bất cập.

Tính liên kết còn yếu, hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm chưa phù hợp với chức năng là định chế trung gian tài chính trên thị trường lao động, còn nặng về khâu giải quyết trợ cấp thất nghiệp mà chưa có nhiều hoạt động chủ động, tích cực của chính sách thị trường lao động, còn giới hạn trong phạm vi địa phương.
Đặc biệt là về cơ chế tài chính vẫn chưa hỗ trợ đầy đủ các chế độ bảo hiểm thất nghiệp và việc triển khai thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, trong khi tất cả hoạt động của trung tâm như điều tra cung - cầu lao động, phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động, khai thác vị trí việc làm trống, kết nối việc làm... đều phục vụ cho người thất nghiệp.

Bên cạnh đó, còn nhiều bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện như: phần mềm giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp; kết nối dữ liệu, chia sẻ thông tin liên ngành, cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền, kiểm soát trục lợi bảo hiểm thất nghiệp...

Tin, ảnh: QUANG THỌ