Cắt giảm một số hoạt động chưa cần thiết để chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Thứ Ba, 02-06-2020, 22:26

NDĐT - Nhằm tập trung các nguồn lực để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ngày 2-6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có công văn yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc rà soát chương trình công tác năm 2020, cắt giảm, điều chỉnh các nội dung chưa thực sự cấp thiết.

Theo đó, một số nội dung như: tổ chức hội thi, hội thảo, tọa đàm, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, đi công tác nước ngoài, một số dự án đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa chưa triển khai… sẽ được điều chỉnh để tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, người lao động, góp phần ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập cho công nhân, lao động.

Khuyến khích các cấp công đoàn tích cực huy động nguồn lực xã hội, mở rộng các đối tác phúc lợi để mang lại lợi ích cho người lao động; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Kêu gọi, vận động cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ mỗi tháng một ngày lương, trong vòng ba tháng kể từ tháng 6 đến tháng 8 để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Số tiền kêu gọi, vận động được thu về Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương và tương đương; công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn theo dõi và sử dụng tại Quỹ Xã hội của đơn vị.

Số tiến thu được hỗ trợ cho đối tượng và mức theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22-5-2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

PHÚC QUÂN