Cấp phép xây dựng sáu cửa hàng xăng dầu trên đất nông nghiệp

Chủ Nhật, 24-05-2020, 22:16
Cửa hàng xăng dầu Công ty TNHH MTV Vinh Quang Đắk Nông, một trong sáu cây xăng được Sở Xây dựng Đắk Nông cấp phép trái quy định của Luật Đất đai, gây thất thu ngân sách nhiều tỷ đồng.

NDĐT - Cơ quan chức năng vừa phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động cấp phép xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông đối với nhiều công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ năm 2005 đến năm 2018, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông đã tiến hành cấp 120 giấy phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Mới đây, cơ quan thanh tra của tỉnh này đã tiến hành kiểm tra thực tế 16/120 công trình do Sở Xây dựng cấp phép cho thấy, có 6/16 công trình có hạng mục xây dựng thuộc dự án được cấp phép trên đất trồng cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Cụ thể, cấp phép xây dựng cho sáu cửa hàng xăng dầu trên đất nông nghiệp với diện tích gần 3,2 nghìn m2 trái với quy định của Luật Đất đai, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước gần 5,5 tỷ đồng.

Tiến hành kiểm tra theo chỉ đạo của tỉnh này đối với bốn công trình xây dựng của các doanh nghiệp do Sở Xây dựng cấp phép đều phát hiện nhiều sai phạm của Sở Xây dựng trong việc cấp phép. Cụ thể, Công trình Showroom ô-tô của Công ty TNHH MTV Duy Anh Vũ xây dựng vi phạm 10,8m, trong đó vi phạm khoảng lùi 6m và lấn phạm vi đường gom quy hoạch 4,8m; cấp phép và xây dựng vi phạm chỉ giới xây dựng 1,35m, xây dựng vi phạm cốt nền theo quy hoạch 2m; việc cấp phép của Sở Xây dựng cũng không có nội dung cốt nền, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất.

Công trình xây dựng khách sạn Yên Định xây dựng với chiều cao sáu tầng, vượt một tầng so với đồ án quy hoạch. Tổng diện tích sàn đã xây dựng là 831,6m2, vượt 386,4m2 so với diện tích được cấp phép chỉ là 445,2m2. Tầng trệt vi phạm chỉ giới xây dựng 0,3m, các tầng 2,3,4,5,6 vi phạm chỉ giới xây dựng 3m; chiều dài tầng trệt xây lấn sang diện tích phần đất ngoài lô cấp phép 4,6m. Công trình khu vui chơi giả trí và dịch vụ Karaoke của Công ty TNHH MTV Lai Hương 2 xây dựng vi phạm chỉ giới xây dựng 7,7m, cấp phép xây dựng vi phạm cốt nền 2m. Công trình nhà làm việc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bảo Việt hồ sơ cấp phép không có cốt nền, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo quy định; xây dựng diện tích vượt tầng với 40,94m2…

Theo đánh giá, ngoài việc vi phạm trong việc cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông còn chưa thực hiện tốt việc kiểm tra, hậu kiểm sau thanh tra dẫn đến các kết luận sau thanh tra, kiểm tra không được các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đến kết quả cuối cùng; việc vi phạm trong trật tự xây dựng, thực hiện quy hoạch trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa còn hạn chế, chưa chặt chẽ có liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

CHẤN HƯNG