Các tôn giáo ủng hộ tiền, hiện vật trị giá 200 tỷ đồng phòng, chống Covid-19

Thứ Ba, 07-07-2020, 01:47

Ngày 6-7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác tôn giáo sáu tháng đầu năm 2020 với một số tổ chức thành viên, cơ quan T.Ư.

Báo cáo kết quả phối hợp trong công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cho biết, trong sáu tháng đầu năm, trong diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch Covid-19, 43 tổ chức tôn giáo đã tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh với nhiều hoạt động thiết thực và cụ thể, như: hủy hoặc tạm dừng các hoạt động lễ hội, các buổi hội họp, thuyết giảng, khóa tu tập trung đông người và nhiều hoạt động tôn giáo ở cộng đồng,  cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng…

Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo tham gia đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Theo thống kê bước đầu, đến nay, các tôn giáo đã tham gia ủng hộ tiền và hiện vật, thiết bị y tế để phòng, chống dịch Covid-19 ước đạt 200 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức thành viên chú trọng phát huy vai trò, nguồn lực của các tôn giáo tham gia các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động. Đặc biệt là phát huy vai trò của người uy tín, người tiêu biểu và cốt cán trong đồng bào tôn giáo; thúc đẩy các tổ chức tôn giáo tham gia xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường…

PV