Bổ sung chính sách đặc thù hỗ trợ giải phóng mặt bằng Bãi rác Nam Sơn

Thứ Ba, 04-08-2020, 19:23
Lãnh đạo thành phố Hà Nội đối thoại với đại diện người dân khu vực Bãi rác Nam Sơn. Ảnh: Nguyễn Nhuệ

UBND thành phố Hà Nội vừa cho phép UBND huyện Sóc Sơn được áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II và Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường.

Chính sách trên nhằm thực hiện kết luận của Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tại buổi đối thoại của lãnh đạo thành phố với người dân vùng ảnh hưởng môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Cụ thể, về bồi thường, hỗ trợ công trình, tài sản xây dựng trên đất: Đối với các công trình, tài sản hợp pháp được xây dựng trên đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đúng quy định hoặc trên đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, UBND huyện Sóc Sơn thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

Đối với các hạng mục công trình, tài sản xây dựng trên diện tích đất vượt hạn mức đất ở (xây dựng trên đất vườn, ao liền kề đất ở gồm: bếp, giếng, nhà vệ sinh, nhà tắm, sân, cổng, đường vào nhà, rãnh, chuồng chăn nuôi, tường rào bao quanh thửa đất), được UBND xã xác nhận thời điểm xây dựng trước ngày có thông báo thu hồi đất, sử dụng đúng mục đích và phù hợp công năng của công trình thì cho phép UBND huyện Sóc Sơn áp dụng chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 và Điều 24 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29-3-2017 của UBND thành phố Hà Nội, theo nguyên tắc: tổng mức hỗ trợ về công trình, tài sản xây dựng không vượt quá mức bồi thường công trình theo quy định. 

Về chính sách giao đất tái định cư cho các hộ gia đình có nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở, UBND thành phố giao UBND huyện Sóc Sơn tổng hợp, báo cáo từng trường hợp cụ thể gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng kiểm tra, thẩm định trình UBND Thành phố chấp thuận việc giao bổ sung tái định cư (ngoài chính sách tái định cư được hưởng theo quy định), theo nguyên tắc: xem xét đối với những hộ gia đình có nhiều cặp vợ chồng thực tế đang ăn ở riêng trên cùng một thửa đất ở bị thu hồi, có khuôn viên riêng; không còn chỗ ở nào khác. 

Trường hợp được giao bổ sung tái định cư (nếu có) thì không được chuyển đổi sang hình thức tự lo tái định cư bằng tiền. UBND huyện Sóc Sơn thống kê, tổng hợp diện tích đất ở bị thu hồi tại cả hai dự án nêu trên để xét giao đất tái định cư một lần cho các hộ, bảo đảm diện tích đất giao tái định cư không vượt quá hạn mức giao đất ở tối đa và diện tích đất ở bị thu hồi tại hai dự án. 

UBND thành phố giao các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính kiểm tra, giám sát, hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn thực hiện bảo đảm đúng quy định và chính sách của UBND thành phố, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Nghiêm cấm các trường hợp áp dụng chính sách giải phóng mặt bằng để trục lợi; các trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 

Nam Sơn và bài toán xử lý rác thải ở Hà Nội
ĐẮC SƠN