Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Thứ Hai, 20-04-2020, 23:35
Đại dịch Covid-19 đã tác động lớn tới đời sống kinh tế - xã hội của nước ta (Ảnh minh họa: Duy Linh).

NDĐT- Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Với tinh thần "Không để ai bị bỏ lại phía sau", khoảng 20 triệu đối tượng thuộc bảy nhóm đối tượng sẽ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ này.

Hơn 62 nghìn tỷ đồng hỗ trợ 20 triệu người trong đại dịch Covid-19

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1-4-2020 và không quá ba tháng.

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6-2020 được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá ba tháng với lãi suất 0%. Thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hằng tháng đến người bị ngừng việc.

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1-4-2020 được hỗ trợ một triệu đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá ba tháng.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ một triệu đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá ba tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6-2020.

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là ba tháng, từ tháng 4 đến tháng 6-2020 và được chi trả một lần.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là ba tháng, từ tháng 4 đến tháng 6-2020 và được chi trả một lần.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31-12-2019 được hỗ trợ 250 nghìn đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là ba tháng, từ tháng 4 đến tháng 6-2020 và được chi trả một lần.

Ngoài ra, người sử dụng lao động bị dịch Covid-19 ảnh hưởng dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương), người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.

Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện…) trong thời gian từ ngày 1-4-2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận UBND xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Hỗ trợ đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, việc triển khai Nghị quyết về các biện pháp và gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 ở thời điểm này là cấp bách, cũng chưa có tiền lệ. Yêu cầu đặt ra là phải hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất, không để lòng vòng, không để độ trễ trong thực hiện chính sách.

Những ngày qua, vấn đề này đang nhận được sự quan tâm, kỳ vọng và ủng hộ của người dân cả nước, cũng là mong muốn các cấp, các ngành sẽ làm đúng, làm đủ trách nhiệm. Với số kinh phí lớn, đối tượng nhiều và đa dạng, quá trình triển khai khó tránh được sai sót. Nhưng, không được để những đồng tiền của người dân đi "lạc đường" như những đàn gà, con dê giống, căn nhà tình nghĩa đã xảy ra ở một số nơi, dù rằng đó là rất cá biệt.

Với trách nhiệm được Chính phủ phân công chủ trì, hướng dẫn triển khai Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, ngành, nhất là các Bộ trưởng, Chủ tịch các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, tiếp tục tăng cường chỉ đạo, quan tâm để triển khai toàn diện thực hiện các chính sách lao động, việc làm và chính sách xã hội.

Để triển khai Nghị quyết, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ sẽ hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về quy trình cụ thể, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục triển khai với từng đối tượng, thành phần được quy định đối với những nội dung có tính quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai.

Bảo đảm công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội cũng nhấn mạnh, triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội này thực hiện cần công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách.

Về cách thức triển khai Nghị quyết. đối với hỗ trợ các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo, hộ cận nghèo sẽ thực hiện hỗ trợ ba tháng - thực hiện chi trả một lần, cơ bản trong tháng 4 và đầu tháng 5.

Đối với đối tượng có quan hệ lao động, việc hỗ trợ tối đa trong ba tháng, tháng nào bị giảm sâu thu nhập, đủ điều kiện thì hỗ trợ tháng đó.

Đối với việc cho doanh nghiệp vay lãi 0% để trả lương, doanh nghiệp đứng ra vay, Ngân hàng Chính sách xã hội chi trả trực tiếp vào tài khoản của người lao động.

Đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do), đây là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp, lớn nhất của dịch Covid-19, cần quan tâm. Đây cũng là nhóm khó xác định nhất, dễ nảy sinh hệ lụy, từ kinh nghiệm của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương. Người lao động tự do được hưởng chính sách hỗ trợ chủ yếu chính quyền cơ sở, phường xã (quê quán), cũng có thể ở nơi lao động tạm trú khi có xác nhận chưa nhận hỗ trợ tại nơi sinh sống (quê quán).

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định một số nhóm và đối tượng cụ thể, tập trung vào nhừng người làm công việc cơ bản như: người bán hàng rong, quà vặt; lao động thu gom rác; người làm nghề bốc vác xe đẩy; lái xe mô-tô 2 bánh chờ khách (xe ôm), xe xích lô; người bán vé số lưu động (không bao gồm các đại lý); người lao động tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (ngoài các đối tượng kinh doanh tự do được quy định trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ tình hình thực tiễn, các địa phương xem xét, quyết định và sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác). Đồng thời, trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng có những điều kiện và quy định hết sức chặt chẽ, chống lạm dụng, trục lợi chính sách.

Riêng với công tác chi trả, Bộ Lao động - Thương bỉnh và Xã hội cùng Văn phòng Chính phủ sẽ chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngành bưu điện cơ bản thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến.

Danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo rà soát, xem xét, phê chuẩn trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch trong từng tổ dân phố, thôn, xóm và niêm yết công khai ở cấp xã, phường.

Đồng thời, quy rõ trách nhiệm của từng cấp nhất là Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm ở địa bàn xã; ở công ty, doanh nghiệp... người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho hay, từ Trung ương tới địa phương sẽ lập Ban giám sát do người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng ban với sự tham gia của Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội và thành viên một số ngành tại địa phuơng.

Việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ hiện nay là giải pháp quan trọng để hỗ trợ, giúp và cùng người lao động, nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, người lao động, sản xuất. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để ổn định lòng dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

NGÂN ANH, ẢNH: DUY LINH