Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão số 8

Thứ Tư, 14-10-2020, 06:44
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: kttv.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

* Hồi 19 giờ ngày 14-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,2 độ vĩ bắc; 122,8 độ kinh đông, ngay trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 15-10, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,8 độ vĩ bắc; 117,5 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19 giờ ngày 16-10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ vĩ bắc; 112,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

* Hồi 13 giờ ngày 14-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 độ vĩ bắc; 123,8 độ kinh đông, ngay trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 15-10, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,3 độ vĩ bắc; 119,0 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 550 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 16-10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ vĩ bắc; 115,0 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

* Hồi 7 giờ ngày 14-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,3 độ vĩ bắc; 124,2 độ kinh đông, ngay trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 15-10, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,1 độ vĩ bắc; 119,5 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 570 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 16-10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,2 độ vĩ bắc; 115,5 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330 km về phía bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

* Hồi 4 giờ ngày 14-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,0 độ vĩ bắc; 125,2 độ kinh đông, trên bờ biển phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4 giờ ngày 15-10, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,0 độ vĩ bắc; 119,9 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 600 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 4 giờ ngày 16-10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,0 độ vĩ bắc; 116,0 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 340 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Mưa lũ nghiêm trọng gây ngập lụt tại miền trung 
ÁNH NGỌC