174 hộ dân ở Mộc Châu được sử dụng điện lưới quốc gia

Thứ Sáu, 14-08-2020, 18:44
Hướng dẫn bà con xã Mường Sang vừa được sử dụng điện lưới quốc gia an toàn, tiết kiệm.

Công ty Điện lực Sơn La vừa hoàn thành việc xây dựng hai trạm biến áp để cấp điện cho 174 hộ dân ở xã Mường Sang, huyện Mộc Châu được sử dụng điện lưới quốc gia.

Hai trạm biến áp nằm trong Chương trình dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Sơn La (dự án 2018), có tổng dung lượng 100kVA, xây dựng với 4,6km đường dây mới, 1,2km đường dây hạ thế được cải tạo lại đã cấp điện cho bà con nhân dân của hai bản An Thái 3 và Nà Bó 2 của xã Mường Sang.

Theo đó, dự án đã hỗ trợ mỗi hộ gia đình đường dây từ trạm biến áp đến từng nhà, một bảng điện, một bóng đèn và cầu dao. Ngay sau khi nghiệm thu đóng điện, Điện lực Mộc Châu tổ chức tiếp nhận và ký hợp đồng mua bán điện với các hộ dân và tổ chức tuyên truyền hướng dẫn sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

Đây là hai bản cuối cùng của xã Mường Sang được sử dụng điện lưới quốc gia. Việc có thêm hai bản được sử dụng điện góp phần nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện trên địa bàn huyện Mộc Châu đạt 98%.

ĐỨC TUẤN