[Infographic] Tạo việc làm cho hơn 4,3 triệu người qua Quỹ Quốc gia về việc làm

Thứ Ba, 24-11-2020 11:02

Qua 28 năm hoạt động, Quỹ Quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi khác có vai trò quan trọng trong hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. Hơn 4,3 triệu người được tạo việc làm qua hoạt động của Quỹ. 

[Infographic] Tạo việc làm cho hơn 4,3 triệu người qua Quỹ Quốc gia về việc làm -0
  
Lao động và việc làm
NGÂN ANH - ĐĂNG PHI