[Infographic] Lần đầu tiên gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc

Thứ Tư, 22-07-2020 17:00

Lần đầu tiên sau 25 năm thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, lễ “Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020” sẽ diễn ra tại Hà Nội.

[Infographic] Lần đầu tiên gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc -0

 

NGÂN ANH - DUY LONG