[Infographic] Cam kết về lao động trong EVFTA

Thứ Sáu, 07-08-2020 16:58

Từ ngày 1-8-2020, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực. Xin giới thiệu một số nội dung chính trong cam kết về lao động trong EVFTA.

[Infographic] Cam kết về lao động trong EVFTA -0
 

 

NGÂN ANH, Đồ họa: ĐĂNG PHI