[Infographic] 10 tháng, chi gần 13 nghìn tỷ đồng cho trợ cấp thất nghiệp

Thứ Sáu, 27-11-2020 05:06

Đến hết tháng 10 năm  nay, cả nước đã giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 881.895 người, với số tiền chi trả 12.988 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ 2019.

[Infographic] 10 tháng, chi gần 13 nghìn tỷ đồng cho trợ cấp thất nghiệp -0

 

NGÂN ANH - ĐĂNG PHI