Trung Quốc ưu tiên cao lĩnh vực “tam nông”

Thứ Tư, 20-02-2019, 17:55
Thu hoạch lúa mạch ở tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

NDĐT - Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản và Quốc vụ viện Trung Quốc vừa công bố Văn kiện T.Ư số 1 năm 2019, tiếp tục xác định dành ưu tiên cao cho lĩnh vực "tam nông" – nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đây là năm thứ 16 liên tiếp, vấn đề "tam nông" được T.Ư Đảng và Quốc vụ viện Trung Quốc ưu tiên đề cập tại văn bản chính sách đầu tiên của năm.

Văn kiện chỉ rõ, năm nay và những năm tới là giai đoạn quyết định trong hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, lĩnh vực "tam nông" còn không ít nhiệm vụ khó khăn buộc phải hoàn thành. Kiên trì nỗ lực bảo đảm giải quyết các vấn đề liên quan "tam nông" chiếm vị trí trung tâm trong chương trình công tác của Đảng Cộng sản Trung Quốc; củng cố xu hướng phát triển tốt của nông nghiệp, nông thôn; phát huy vai trò của “tam nông” như một trọng tâm để giữ ổn định, nhằm chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức, bảo đảm tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội.

Các công tác phải thực hiện là kiên quyết đánh thắng cuộc chiến chống đói nghèo bằng chính sách đúng và trúng; tăng cường nền tảng nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung hiệu quả của các loại nông sản chính; thúc đẩy xây dựng nông thôn, đẩy nhanh việc hoàn thiện các khâu yếu trong môi trường sống và dịch vụ công của cư dân nông thôn; phát triển các ngành nghề ở nông thôn, tăng thêm nguồn thu cho nông dân; đi sâu toàn diện cải cách ở nông thôn, kích thích động lực phát triển nông thôn; hoàn thiện cơ chế quản lý nông thôn, duy trì sự ổn định hài hòa và ổn định xã hội; phát huy vai trò "thành lũy chiến đấu" của chi bộ đảng ở nông thôn, tăng cường xây dựng toàn diện tổ chức cơ sở ở nông thôn; tăng cường sự lãnh đạo của đảng với công tác "tam nông", thực hiện phương châm tổng thể là ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Các chính sách hiện có để bảo đảm mục tiêu xóa nghèo sẽ được hoàn thành đến năm 2020. Trong đó, tập trung vào trợ cấp cho các khu vực cực nghèo, qua các chính sách ưu đãi từ các dự án lớn, tái định cư dân nghèo; cố gắng bảo đảm nguồn cung hiệu quả các nông sản chính, phấn đấu đến năm 2020, diện tích trồng ngũ cốc giữ 110 triệu ha, diện tích đất nông nghiệp hơn 120 triệu ha, phát triển 53 triệu ha đất nông nghiệp tiêu chuẩn cao; tối ưu hóa cơ cấu nông nghiệp, tăng sản xuất nông sản xanh hoặc những cây trồng vật nuôi mà nguồn cung còn thiếu, tăng trồng đậu nành và hỗ trợ công nghiệp sữa; thúc đẩy đột phá các công nghệ nông nghiệp cốt lõi, phát huy tự chủ sáng tạo trong các lĩnh vực phân bón sinh học, máy móc nông nghiệp lớn, công nghiệp thông minh và đầu vào nông nghiệp xanh; thúc đẩy cải thiện môi trường sống và dịch vụ công ở nông thôn như giáo dục, y tế, an sinh xã hội, dưỡng lão và văn hóa; trợ giúp sự phát triển của các công nghiệp nông thôn và đa dạng hóa các kênh tăng thu nhập nông dân…

Đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo công tác nông thôn T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, việc thực hiện yêu cầu ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn sẽ quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nông thôn và mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; do vậy, các cấp ủy đảng và chính quyền phải coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, thể hiện rõ ràng và hiệu quả tính chất "ưu tiên" cho "tam nông" trong các mặt công tác bố trí cán bộ, phân bổ nguồn lực và nguồn vốn, các dịch vụ công thiết yếu...

TÔ MINH – HỮU HƯNG