Niu Di-lân tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu

Thứ Năm, 03-12-2020, 05:21

Ngày 2-12, Thủ tướng Niu Di-lân G.A-đơn đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu, đồng thời kêu gọi Quốc hội thông qua, nhằm hành động khẩn cấp vì lợi ích của các thế hệ tương lai.

Cùng ngày, Quốc hội Niu Di-lân đã thông qua Tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu, với 76 phiếu ủng hộ, 43 phiếu phản đối.

★ Trước đó, Anh là quốc gia đầu tiên thông qua Tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu, vào tháng 5-2019. Theo Tổ chức Vận động vì khí hậu (Mỹ), đến nay, nghị viện tại hơn 10 quốc gia và khoảng 1.800 chính quyền địa phương trên toàn thế giới đã thông qua tuyên bố tương tự, nhằm thúc đẩy hành động ngăn chặn tình trạng ấm lên toàn cầu.