Liên hợp quốc hoan nghênh kế hoạch bầu cử ở I-rắc

Chủ Nhật, 02-08-2020, 02:56

Theo Tân Hoa xã, Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại I-rắc (UNAMI) ngày 31-7 hoan nghênh Chính phủ I-rắc ấn định tổng tuyển cử trước hạn vào năm 2021. UNAMI khẳng định, Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn về kỹ thuật theo yêu cầu của I-rắc, giúp bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra tự do, công bằng và tin cậy.

* Trước đó, phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng I-rắc M.Ca-đi-mi thông báo kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử sớm vào ngày 6-6-2021. Theo luật pháp I-rắc, lịch bầu cử cần được Quốc hội thông qua. Cuối năm 2019, Quốc hội I-rắc đã chấp thuận hầu hết các dự luật về bầu cử của nước này.